Terres de l'Ebre

_

Navegable, econòmic, productiu, natural
L’Institut per al Desenvolupament de les Comarques de l’Ebre (IDECE) és un organisme autònom adscrit al Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda, i constitueix el seu objectiu principal el desenvolupament integral de les comarques de l’Ebre, per la qual cosa totes les funcions de l’Institut “han d’anar encaminades a aconseguir l’impuls i la realització d’iniciatives i de programes d’actuació que contribueixin a aquest desenvolupament”.

L’IDECE forma part i està present en diversos organismes del territori. Aquesta participació comporta una actuació activa en la presa de decisions que afecten les Terres de l’Ebre dins dels diferents àmbits.

AGENDA

_
Descobreix tot el què t’estem preparant

Premis IDECE 2021

L’Institut per al Desenvolupament de les Comarques de l’Ebre (IDECE) obre una nova convocatòria dels Premis per a fomentar la projecció de les Terres de l’Ebre.

LLegir més