AVIS LEGAL

_

Segons estableix la llei 34 / 2002, del 11 de juliol, de Serveis de la Societatde la Informació i de Comerç electrònic, B.O.E. nº 166, s'ofereix a tots els usuaris i visitants la informació legal relativa a la societat propietària del lloc Web ubicat a la direcció d'internet www.idece.cat.

Dades significatives

Institut per al Desenvolupament de les Comarques de l'Ebre(IDECE).

NIF: Q 9350005 F
Av. Generalitat, 116
43500 Tortosa
Telèfon: 977 51 05 46
Fax: 977 51 07 49
Correu Electrònic:idece@idece.es

Inscrita al registre mercantil de Tarragona - Volum 922, Foli 188, Fulla T-6683

Política d'enllaços

Els enllaços que apareixen en aquesta pàgina tenen només finalitat informativa. L'IDECE rebutja la responsabilitat sobre la informació continguda en aquestes pàgines Web. Les eventuals referències que es realitzen en e Web de l'IDECE a qualsevol producte, servei, procés, enllaç, hipertext o qualsevol altra informació utilitzant la marca, el nom comercial o el fabricant o subministrador, que siguin de titularitat de tercers no constitueix o implica recolzament, patrocini o recomanació per part de l'IDECE.

Drets de propietat intel·lectual i industrial

La totalitat d'aquest lloc web es troba protegida per les lleis espanyoles internacionals sobre Propietat Intel·lectual i Industrial. Així mateix, el contingut d'aquest lloc Web també te la cosideració de programa d'ordinador, per tant se li aplica tota la legislació espanyola i comunitària vigent concernent. Els drets de propietat intel·lectual dels continguts cedits al nostre lloc Web són propietat de l'IDECE.
Queda expressament prohibida la reproducció total o parcial d'aquest lloc Web sense el permís escrit exprés de l'IDECE.

Limitació de responsabilitats

L'IDECE no controla ni garanteix l'absència de virus ni d'altres elements en els continguts que puguin produir alteracions en el sistema informàtic de l'usuari (software y hardware), documents electrònics i fitxers emmagatzemats en el seu sistema informàtic. Per això, l'IDECE no es fa responsable de cap dany ni perjudici que sofreixi l'usuari per l'existència de virus o altres elements en el lloc Web. L'IDECE no pot garantir l'absència d'errors tecnològics, ni la permanent disponibilitat del lloc Web i dels serveis continguts en ell i, en conseqüència, no assumeix responsabilitat alguna per danys i perjudicis que es puguin generar per falta de disponibilitat i errors en l'accés. L'IDECE no pot garantir que les transmissions d'informació a través d'Internet siguin totalment segures, ja que intervenen múltiples factors fora del control de L'IDECE, entre d'altres, la pròpia configuració informàtica de l'usuari, la seguretat aplicada a les xarxes públiques de telecomunicacions, etc. L'IDECE no es fa responsable dels danys o perjudicis que pugui sofrir l'usuari per possibles contingències en la transmissió d'informació, com són la pèrdua de dades o accessos no autoritzats de terceres persones.

Política de tractament de dades de caràcter personal

L'IDECE garanteix la confidencialitat de les seves dades personals. Cap dada proporcionada serà compartida amb organitzacions o empreses alienes a nosaltres.
L'IDECE compleix la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de Protecció de dades de Caràcter Personal (LOPD).
L'IDECE li garanteix que totes les dades personals recollides mitjançant els formularis d'aquest web i les facilitades a través de les diferents vies de contractació de serveis, seran utilitzades en la forma i amb les limitacions i drets que concedeix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre sobre Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD). El tractament i gestió d'aquestes dades compleix amb les normes estipulades al Reial Decret 994/1999, de l'11 de Juny, pel qual s'aprova el Reglament de mesures de seguretat dels fitxers automatitzats que contenen dades de caràcter personal. Quan facilita les dades personals a través d'aquest web autoritza a L'IDECE per al seu ús i tractament informàtic, amb l'objectiu de facilitar-li informació sobre els seus serveis i promocions. En qualsevol moment podrà exercitar els seu dret d'accés, rectificació, oposició i/o cancel·lació dirigint-se a l'IDECE.

Jurisdicció i lleis aplicables

Qualsevol controvèrsia relativa a les condicions d'ús i accés a aquest lloc Web contingudes en la present Informació Legal, així com qualsevol relació entre vostè com Usuari - Visitant i L'IDECE es regirà per la legislació espanyola, renunciant expressament les parts al fur que els correspongui, i sotmetent-se als Jutjats i Tribunals de Tortosa.