COMARQUES

_

Descobreix totes les poblacions de les Terres de l’Ebre
L’IDECE forma part i està present en diversos organismes del territori. Aquesta participació comporta una actuació activa en la presa de decisions que afecten les Terres de l’Ebre dins dels diferents àmbits.