MEMORIES

_

Periodicament generem estudis especialitzats per desenvolupar les accions idònies per solventar algunes de les problemàtiques que existeixen a les nostres comarques. En aquest apartat pots veure i consultar lliurement tots els projectes.

Possibilitats legals de desenvolupament normatiu de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya. Aprofitament turístic i l'ordenació del tram català del riu Ebre

LANDWELL-PRICEWATERHOUSECOOPERS
Departament de Dret Administratiu
24 de gener del 2020

L' any 2.007, el Consell Rector de l'Institut per al Desenvolupament de les Comarques de l'Ebre va encarregar a una comissió interdepartamental de la Generalitat l'elaboració d'un estudi sobre l'estat de la navegació pel riu Ebre i la definició d'unes propostes de futur per a potenciar l'aprofitament turístic i l'ordenació del tram que discorre pel territori de la Comunitat Autònoma de Catalunya.