ESTUDIS

_

Periodicament generem estudis especialitzats per desenvolupar les accions idònies per solventar algunes de les problemàtiques que existeixen a les nostres comarques. En aquest apartat pots veure i consultar lliurement tots els projectes.

Possibilitats legals de desenvolupament normatiu de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya. Aprofitament turístic i l'ordenació del tram català del riu Ebre

24 de gener del 2020

Veure