La Galera

_

És una vila i municipi de la comarca del Montsià. El su Terme fa frontera amb el de Godall, Santa Bàrbara, el Mas de Barberans, Masdenverge, i Ulldecona.

La Torre de la Galera es citada ja el 1178, però el poblament és posterior. Les primeres notícies daten de les primeries del segle XIV, quan els homes de Godall, subjectes a la senyoria feudal de Ramon de Centelles, emigraven a la nova població de la Galera, de fur reial. D’aquest fet es queixava l’esmentat senyor feudal davant el rei, el qual dictà sentència el 1303, la qual confirmava que els habitants de Godall devien vassallatge al seu senyor.El 1320, durant una estada del rei Jaume II a Sant Mateu del Maestrat, autoritzà a tres personatges, entre ells al batlle de Tortosa, a ordenar la població anomenada la Pobla de la Galera. El rei els permetia de repartir terrenys entre els habitants per tal d’estimular-ne l’establiment i posava a nova població sota la jurisdicció de Tortosa.El 1321, el monarca envià una ordre al veguer de Tortosa en què es prohibia als veïns de la pobla nova del Torrent de la Galera d’ocupar terres del terme d’Ulldecona, fet del qual es queixaven els hospitalers que n’eren senyors.


Dades

  • Codi de municipi INE: 43063
  • Població: 731 (2019) Institut Nacional d'Estadistica d'Espanya
  • Comarca: Montsià
  • Més info a:
    www.galera.cat/