Prat de Comte

_

El topònim té el seu origen en "el prat donat pel comte" després de la seva conquesta en la baixa edat mitjana.

El poble (170 h. el 2013); 364 m alt és enlairat a l'esquerra del barranc de Xalamera. L'església parroquial és dedicada a Sant Bartomeu. El seu origen és segurament posterior a la restauració cristiana. És presumible que des dels seus orígens hagués format part de la Comanda d'Horta, primer templera i després hospitalera, car al segle XIII el seu territori està dins del terme d'Horta i a mitjan segle xiv es documenta com a membre de la comanda hospitalera d'Horta de Sant Joan.Dins el terme hi ha la caseria de la Condolada.Des del principi del segle xx hom explotà les argiles refractàries (unes 500 tones anuals), que eren enviades a Barcelona, València i Terrassa; també hi ha pedreres d'extracció de sorra i guix.


Dades

  • Codi de municipi INE: 43117
  • Població: 183 (2019) Institut Nacional d'Estadistica d'Espanya
  • Comarca: Terra Alta
  • Més info a:
    pratdecomte.altanet.org